จ.ศรีสะเกษ  นาย พิบูรณ์  กิ่งสุวรรณ  นายอำเภอ น้ำเกลี้ยง ได้กล่าวเปิดงาน  วันสตรีไทย บริเวณ หอประชุมอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ


วันสตรีไทย วันที่ 21. มีนาคม 2561. เวลา09.00 น.  จ.ศรีสะเกษ  นาย พิบูรณ์  กิ่งสุวรรณ  นายอำเภอ น้ำเกลี้ยง ได้กล่าวเปิดงาน  วันสตรีไทย บริเวณหอประชุมอำเภอน้ำเกลี้ยง. จังหวัดศรีสะเกษ  และในการเปิดงานในครั้งเพื่อจุดประสงค์หลักคือสร้างความอบอุ่นและสร้างความสมัคคี เนื่องในวันสตรีไทย และมีผู้มาร่วมงาน ทั้งหมด 326คน 75หมู่บ้าน หมู่บ้านละ4คน  และได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้มาร่วมงานสร้างความสนุกสนานเต้นกันอย่างออกรสชาด ที่ขาดไม่ได้ ยังแต่งชุดประจำท้องถิ่น สร้างรอยยิ้มให้กับผู้มาร่วมงาน และครั้งนี้ ท่านนายอำเภอ ได้มอบใบประกาศให้กับ  ให้กับ สตรีดีเด่น ที่อุทิศ เสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ทั้งหมด 75คน  และ ได้กล่าวขอบคุณ ที่ได้ทำความดี เสียสละ.และจงรักษาความดีตลอดไป.  

  ภาพ เกียรติ  นครโนนไฮ.  บุญส่ง. วงค์แสง. ผู้สือข่าวหนังสือพิมพ์เรื่องจริงผ่านเลนส์  เรียบเรียง. รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: