ตำรวจภูธรภาค ๓ เตรียมรับมือการจราจร เทศกาลสงกรานต์  บูรณาการรร่วมหน่วยงานอื่น มุ่งมั่นลดการเกิดอุบัติเหตุ ปรามพวกเมาแล้วขับโทษหนักแน่


ตำรวจภูธรภาค ๓ เตรียมรับมือการจราจร เทศกาลสงกรานต์  บูรณาการรร่วมหน่วยงานอื่น มุ่งมั่นลดการเกิดอุบัติเหตุ ปรามพวกเมาแล้วขับโทษหนักแน่


เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 22 มี.ค.พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓/ประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓, พล.ต.ต.ไพโรจน์ บุญเต็ง ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค ๓, พล.ต.ต.วัชรินทร์ บุญคง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา, ผู้แทนกองบังคับการตำรวจทางหลวง และ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, ผู้อำนวยการแขวงการทางที่ ๑, ๒, และ ๓, ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๕ จังหวัดนครราชสีมา, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา, หน่วยกู้ภัยจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) กับ ตำรวจภูธรภาค ๑, ๒ และ ๔ เรื่องการบูรณาการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓ ตำรวจภูธรภาค ๓ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ จะเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ปริมาณยานพาหนะบนท้องถนน และโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา เป็นประตูหน้าด่านสู่อีสาน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค ๓ จากสถิติของทุกปีที่ผ่านมา จังหวัดนครราชสีมา ประสบปัญหาการจราจรติดขัดสะสมเป็นจำนวนมาก รวมทั้งจำนวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และทรัพย์สินเสียหายจากอุบัติเหตุทางจราจร เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศตำรวจภูธรภาค ๓ ได้ร่วมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกการจราจรและดูแลประชาชนที่เดินทางไปกลับให้เกิดความสะดวกปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ ภายใต้การควบคุมกำกับ ควบคุม ดูแลของ พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ และมอบหมายรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ ควบคุม กำกับ ดูแล ในแต่ละจังหวัดที่ได้รับมอบหมายในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและลดอุบัติเหตุตำรวจภูธรภาค ๓ จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีการเตรียมความพร้อมในการเดินทาง ศึกษาเส้นทาง โดยเฉพาะการใช้เส้นทางลัด เส้นทางรองที่ทางหลวงได้ปรับสภาพถนนให้พร้อมใช้งาน จะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง กรณีที่เส้นทางหลักมีปัญหาด้านการจราจร ขอให้ผู้ขับขี่เคารพกฎจราจร งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภท และขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้การเดินทางของประชาชนถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: