นายพันธ์เทพห์สักดิน ทองแดง ประธานกรรมการมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน เข้าร่วมประชุมในฐานะเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน


23 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น.

นายพันธ์เทพห์สักดิน ทองแดง ประธานกรรมการมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน เข้าร่วมประชุมในฐานะเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวาระการประชุมเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยโสธร ในกรณีที่ขอช่วยเหลือให้มีการอนุญาตโรงงานรับซื้อผลผลิตในพื้นที่ และประเด็นกลุ่มนักอนุรักษ์ต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งทางคณะกรรมาธิการได้มีการมอบหมายให้อนุกรรมาธิการลงพื้นที่ตรวจสอบประเด็นปัญหาและข้อร้องเรียนดังกล่าว และสรุปข้อมูลเสนอต่อกรรมาธิการเพื่อพิจารณาในส่วนของข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยในการประชุมครั้งนี้ มีพลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 304 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2
Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: