วัดไร่ขิง เปิดงานเทศกาล นมัสการปิดทององค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงประจำปี2561 

วัดไร่ขิง เปิดงานเทศกาล นมัสการปิดทององค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงประจำปี2561 เมื่อเวลา8.00น.วันที่26มี.ค.61 ณ.บริเวณท่าน้ำหน้าพระอุโบสถวัดไร่ขิง ได้มีงานเทศกาลนมัสการปิดทององค์หลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี2561 ซึ่งบรรดาแขกผู้ทรงเกียรติ รวมทั้งข้าราชการอีกหลายภาคส่วน รวมทั้ง ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ(ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล. และประชาชนศิษยานุศิษย์ พร้อมด้วยศิลปินนักร้อง ครูสลา คุณวุฒิ ครูเพลงชื่อดังของเมืองไทย ได้ทยอยเดินทางมาร่วมพิธี โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง(รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ครั้นพอถึงเวลา10.00น.เจ้าประคุณสมเด็จ พระพุทธชินวงศ์(เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม วัดพิชยญาติการาม) ประธานฝ่ายสงฆ์ได้เดินทางมาถึงปรัมพิธี นายชาญนะ เอี่ยมแสง(ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม) ได้กล่าวรายงาน หลังจากนั้น พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ได้กดปุ่มผ้าแพรเปิดป้ายงานเทศกาลปิดทององค์หลวงพ่อวัดไร่ขิง ซึ่งเป็นองค์พระคู่บ้านคู่เมืองที่เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่มีประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความเคารพนับถือและบูชา จากคำบอกเล่าสืบต่อกันมาที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวงแห่งนี้ได้สร้างขึ้นในราวปี2394 ถ้านับระยะเวลาก็คงประมาณ167ปี เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไร่ขิงและพุทธศาสนิกชนทั่วโลก อีกทั้งปัจจุบันยังเป็นศูนย์กลางของกิจการคณะสงฆ์อีกด้วย การจัดงานเทศกาลนมัสการปิดทององค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงในครั้งนี้ ถือเป็นการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมที่นับว่าเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าของประชาชนชาวไทยเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบสานและได้เรียนรู้สืบต่อไปชั่วกาลนาน 

ใหญ่  ยานนาวา  รายงาน

%d bloggers like this: