พล.อ.ชนาธิป  บุนนาค  หัวหน้าสำนักเลขา กอ.รมน.พร้อมด้วย ท่าน ประชา มุ่งรักษ์ชน นายกสมาคม สมัชชามวลชนเพื่อความมั่นคงและคณะ เข้าร่วมงาน เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย 

วันที่ 8เมษายน 2561 17:30 น. พล.อ.ชนาธิป  บุนนาค  หัวหน้าสำนักเลขา กอ.รมน.พร้อมด้วย ท่าน ประชา มุ่งรักษ์ชน นายกสมาคม สมัชชามวลชนเพื่อความมั่นคง  และคุณ วีรวิชญ์ อนันต์บัณฑิต รองประธาน กลุ่ม สมค.สมท.กอ.รมน.กลาง  และคณะ สมค.กอ.รมน.อีกหลายท่าน เข้าร่วมงาน เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย ที่สวนอัมพร บริเวณ ลานพระบรมรูปทรงม้า และสำนักพระราชวัง โดยงานดังกล่าวมี ประชาชนให้ความสนใจ มาสรงน้ำพระพุทธ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก อย่างคับคั่ง 

           หน.ฝ่าย.ประชาสัมพันธ์ สมค.สมท.กอ.รมน.กลาง

          เรื่องจริงผ่านเลนส์ 300149

                   รายงาน

         

Facebook Comments
%d bloggers like this: