ข้าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 


ข้าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 

  เช้าวันนี้(9 เม.ย.61)  ที่ห้องโถงศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  และบุคลากรกรหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  พร้อมใจร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นำโดยนายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายธีระ  อนันตเสรีวิทยา  นายประเทศ  ไทยประยูร  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  และนางอุรสา  จินโต  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561  และประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย  เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา  และร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป

ในโอกาสนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้กล่าวอวยพรให้ข้าราชการ  บุคลากร  เจ้าหน้าที่  และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประสบแต่ความสุขความเจริญ  มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง  มีความก้าวหน้าทั้งในชีวิตครอบครัว  และหน้าที่การงานตลอดไป.


ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์จังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: