งานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพอากาศ ๙ เมษายน ๒๕๖๑


งานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพอากาศ ๙ เมษายน ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์  รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ 
โดยมี พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม, พลเอก วิลาศ  อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, พลเอก เทพพงศ์  ทิพยจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม, พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทย, พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก, พลเรือเอก นริส  ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ, พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้แก่ พลอากาศเอก ประพันธ์  ธูปะเตมีย์, พลอากาศเอก กันต์  พิมานทิพย์, พลอากาศเอก อมร  แนวมาลี, พลอากาศเอก ปอง  มณีศิลป์, พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง และ พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง รวมไปถึง ผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงรับรองในครั้งนี้ด้วย

ในโอกาสนี้ พลอากาศเอก ประพันธ์  ธูปะเตมีย์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวเชิญชวนดื่มถวายพระพร จากนั้น ผู้บัญชาการทหารอากาศได้กล่าวเนื่องในวันกองทัพอากาศ และกราบเรียนเชิญนายกรัฐมนตรี กล่าวสุนทรพจน์และเชิญดื่มอวยพรให้แก่กองทัพอากาศ จากนั้น แขกผู้มีเกียรติชมวีดิทัศน์ ชุด “กองทัพอากาศในราชวงศ์จักรี เสริมรัฐ รักราษฎร์ เพื่อชาติมั่นคง” และการแสดงศิลปะประยุกต์ประกอบดนตรีและสื่อผสม ชุด “The Wisdom of Mission” โดย ข้าราชการกองดุริยางค์ทหารอากาศ และนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
 นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งนำเสนอในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

– หัวข้อที่ ๑ : กองทัพอากาศใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร

– หัวข้อที่ ๒ : การพัฒนากองทัพอากาศเพื่อก้าวสู่การเป็น “กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค” หรือ “One of The Best Air Forces in ASEAN” ที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม ด้านความมั่นคง เทคโนโลยี และภัยคุกคาม ทั้งในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนเป็นกองทัพอากาศที่มีขีดความสามารถระดับ ๑ ใน ๓ ของภูมิภาคอาเซียน โดยเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) จะทำให้การปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมุ่งเน้น ๓ มิติสำคัญ ได้แก่ มิติทางอากาศ (Air Domain) , มิติไซเบอร์ (Cyber Domain) , มิติอวกาศ (Space Domain) 
– หัวข้อที่ ๓ : “น่านฟ้าไทย จะมิให้ใครย่ำยี : เหนือนภาฟ้าไทย ใครรุกใครรานอธิปไตย ทัพอากาศของไทย พลีชีพบูชา” โดยกองทัพอากาศยังคงมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นในด้านกำลังพลที่ถือเป็นกำลังหลักในการรองรับการพัฒนาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ให้สมกับการเป็นทหารฉลาด (Smart People) การพัฒนาด้านยุทโธปกรณ์ให้รองรับกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยด้วยอาวุธฉลาด (Smart Weapon Systems) และการพัฒนาแนวคิดเพื่อให้การป้องกันประเทศมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยกลยุทธ์ฉลาด (Smart Tactics) ภายใต้ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี ที่มุ่งสู่การเป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค ที่พร้อมสำหรับรองรับภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ภาพ/ข่าว (เครดิต)

> Pr.กองทัพอากาศ

> ธีรพล ปลื้มถนอม   รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: