ชัยภูมิ  นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางกชพร  ปริปุณนัง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน  ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ


ชัยภูมิ 10 เม.ย.2561  นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางกชพร  ปริปุณนัง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน  ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมครัวเรือนต้นแบบในการบริหารจัดการ ณ บ้านประดู่งาม หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จ.ชัยภูมิ


คำหอม ชุมชน 02 ผ.ส.ข.เรื่องจริงผ่านเลนส์ ประจำ จ.ชัยภูมิ รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: