ภูเก็ต•ตัวเเทนภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำพิธีวางพวงมาลาสักการะ เชิดชู บรรพชนผู้สร้างนครภูเก็ต

ภูเก็ต•ตัวเเทนภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทำพิธีวางพวงมาลาสักการะ เชิดชู บรรพชนผู้สร้างนครภูเก็ต

วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 07 00 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์ พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี สวนสาธารณะเขารัง อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาสักการะพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี(คอซิมบี้ ณ ระนอง) โดยมีข้าราชการพลเรือนพนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชน ร่วมงานคับคั่ง โดยนายนรภัทรฯกล่าวว่า โครงการเชิดชูบรรพชน ผู้สร้างนครภูเก็ตประจำปี 2561 จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความเคารพและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สร้างนครภูเก็ต พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) และเพื่อให้เกิดความร่วมมือทุกภาคส่วนในการร่วมรับผิดชอบฟื้นฟูพัฒนาและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมทางด้านประวัติศาสตร์ จังหวัดภูเก็ต ตลอดจนเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งพระยารัษฎานุประดิษฐ์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ นำแบบแผนที่ดี ทั้งของไทยฝรั่งและจีนมาประกอบกับอุบาย ใช้ทุนนิยมทำการให้สำเร็จ ประโยชน์ได้มากเมื่อครั้งดำรง ตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ได้ดำเนินงานด้านต่างๆเช่น การทำนุบำรุงท้องถิ่น การปรับปรุงเส้นทางคมนาคม การส่งเสริมกิจกรรมเหมืองแร่และเกษตรกรรม การจัดตั้งโรงเรียนจีน การแก้ปัญหาอั้งยี่ เป็นต้น ทำให้เมืองภูเก็ตเจริญสงบสุข ดังคำกล่าวยกย่องของชาวภูเก็ตให้ท่านเป็น”ดวงประทีปแห่งชายฝั่งทะเลตะวันตก”หรือ”ซิมบี้ผู้มีจิตใจงดงาม” ยอดนักปกครองในรอบ 200 ปีของชายฝั่งทะเลตะวันตก อนุสรณ์สถานที่จะรำลึกถึงความดีของท่านปรากฏอยู่ทั่วไปในเมืองภูเก็ต เช่น ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ธนาคารชาร์เตอร์ดอาคารสถานีตำรวจตำบลตลาดใหญ่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และถนนหลายสายในอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นต้น

พระยารัษฎานุประดิษฐ์ ได้ถึงแก่ อนิจกรรมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2456 ด้วยคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่พระยารัษฎานุประดิษฐ์ได้สร้างความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ พร้อมทั้งการดูแลทุกข์สุขของประชาชน และการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเทศบาลนครภูเก็ตจึงได้จัดพิธีวางพวงมาลาสักการะ พระยารัษฎานุประดิษฐ์ ซึ่งตรงกับวันถึงแก่อนิจกรรมของท่านครบรอบ 105 ปีในวันนี้…..
ชัยมงคล  สุวรรณวงศ์ ผู้สื่อข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์จังหวัดภูเก็ตรายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: