อู่ราชนาวีบริจาคโลหิตก่อนวันสถาปนาหน่วยครบ20ปีสำรองช่วยเหลือรับเทศกาลสงกรานต์

วันอังคารที่10 เมษายน2561 พลเรือตรี ปรัชญา กุมุท ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือได้นำกำลังพลในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ครบรอบปีที่ 20 ณ ห้องรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
***ตามที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงมีพระราชดำรัสถึงผู้บริจาคโลหิตว่า โลหิตเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงรักษาชีวิตให้ดำรงอยู่ นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต การบริจาคโลหิตจึงเทียบได้กับการบริจาคชีวิตเป็นทานสูงสุด ควรยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่ง การที่ประชาชนชาวไทยมีศรัทธาบำเพ็ญประโยชน์อย่างเดียวกันนี้ แสดงว่าทุกคนมีจิตใจเป็นกุศลถือว่าตนเป็นเพื่อเกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันมีหน้าที่ ที่จะอนุเคราะห์กันและกัน
****พลเรือตรี ปรัชญา กุมุท กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ครบรอบปีที่ 20 ที่จะมาถึง ทางอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ จึงนำคณะนายทหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสังกัด มาทำกิจกรรมการกุศล บริจาคโลหิต และขณะนี้ใกล้จะถึงเทศกาลสงกรานต์แล้ว ซึ่งในทุกปีที่ผ่านมา จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือในทุกเหตุการณ์ที่จะเกิดต่อจากนี้ จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร รวมถึงประชาชน ศรัทธาที่ต้องการทำบุญทำกุศลช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมาร่วมการบริจาคโลหิต ที่ห้องรับบริจาคโลหิต รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อเป็นการสำรองเลือดไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินต่อไป

กีกี้ ขาลุย Clione

Facebook Comments
%d bloggers like this: