บก.น.7 ปล่อยแถวอำนวยความสะดวกการจราจรและลดอุบัติเหตุทางถนนเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์พ. ศ. 2561


บก.น.7 ปล่อยแถวอำนวยความสะดวกการจราจรและลดอุบัติเหตุทางถนนเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์พ. ศ. 2561

กดชมคลิปวีดีโอ YouTube
วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น. พลตำรวจตรีจิรพัฒน์ ภูมิจิต รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ปล่อยแถวอำนวยความสะดวกการจราจรและลดอุบัติเหตุทางถนนเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2561 นั้น กองบังคับการตำรวจนครบาล 7 จึงจัดให้มีการปล่อยแถวของข้าราชการตำรวจ และหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พร้อมให้บริการในด้านต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อเป็นการแสดงถึงศักยภาพความพร้อมและความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน จึงได้มาร่วมปล่อยแถวในครั้งนี้
ซึ่งกำลังพลจากหน่วยต่างๆได้พร้อมกัน ที่หน้าสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ 81 นาย เจ้าหน้าที่ทหาร 10 นาย  กต.ตร.สน. 11 นาย เจ้าหน้าที่เทศกิจ 10 นาย จิตอาสา 55 คนและรถยนต์ 5 คัน รถจักรยานยนต์ 55 คัน รถทหาร 2 คัน รถเทศกิจ 2 คัน ผู้ร่วมเข้าปล่อยแถวจำนวนทั้งสิ้น 127 นาย ยานพาหนะจำนวนทั้งสิ้น 64 คันเพื่อรองรับความพร้อม ในการเดินทางกลับสู่ต่างจังหวัด

ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบก ยังได้สุ่มตรวจแอลกอฮอล์ รถโดยสาร รถบัส รถตู้ รถแท็กซี่ เพื่อให้แอลกอฮอล์เป็นศูนย์ และป้องกันอุบัติเหตุ ในการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา ให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์อีกด้วย

เอวัชระ / เด็กหลังเขา / ชนะ คำไทรแก้ว /ทีมงานเรื่องจริงผ่านเลนส์รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: