บางบอน  เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 

บางบอน  เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ประจำปี 2561 โดยมีนางพัชมน ภู่จีบ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางบอน คณะผู้บริหารเขต และผู้แทนจากสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน /แขวงทางหลวงธนบุรี /สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 8 /ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข/กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 29 /หน่วยบริการทางหลวงบางแค/โรงพยาบาลบางปะกอก 8/โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ/บริษัท โตโยต้า บางกอก จำกัด/บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาบางปะกอก 9/ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากัลปพฤกษ์ และศูนย์อปพร.เขตบางบอน ร่วมในพิธีเปิด

เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลสกรานต์ มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนมาจากพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่ การขาดจิตสำนึกในการขับขี่ การเสพสิ่งเสพติดและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึงสภาพรถไม่พร้อมใช้งาน
สำนักงานเขตบางบอนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดตั้งจุดบริการประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและรับแจ้งเหตุสาธารณภัยต่างๆจากประชาชนหรือหน่วยงานอื่น รวมทั้งเป็นจุดพักรถให้แก่ประชาชนที่เดินทางสัญจรผ่านเส้นทางถนนสายนี้ในช่วง 7 วันอันตราย เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

โดยมีเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการประจำจุดตลอด 24 ชั่วโมงในระยะ 7 วันอันตรายที่ศูนย์ปฏิบัติการ ใต้ต่างระดับเอกชัยถนนกาญจนาภิเษก มุ่งหน้าต่างระดับพระราม 2

ผ่านเลนส์ 300139 /เด็กหลังเขา /ทีมงานเรื่องจริงผ่านเลนส์รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: