มทบ  .12  ได้จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย     

 
มทบ  .12  ได้จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย                                  วันที่ 10 เมษายน 2561 เมื่อเวลา  10.30 น.

 พล.ต.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12 ได้จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย ณ ศาสนสถาน มทบ.12 โดยในพิธีได้มีการจัดกิจกรรมขบวนแห่พระพุทธรูป ร่วมรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า ตามนโยบายของกองทัพบก

และได้มีการนำกำลังพลและมวลชนที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนรอบพื้นที่ค่ายฯ ร่วมถวายสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ (ซึ่งเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวค่ายจักรพงษ์) หลังจากนั้นได้เคลื่อนขบวนไปยังศาสนสถานเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว และพิธีรดน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์จังหวัดปราจีนบุรีรายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: