รมว.คมนาคม!! เป็นประธานในพิธีสรงน้ำ พระพุทธคมนาคมบพิตร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี 2561!!

วันพุธที่11 เมษายน 2561 เวลา 09.15 น.
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธคมนาคมบพิตร และรดน้ำขอพรจากผู้บริหารกระทรวง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 โดยมีนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ข้าราชการ และนายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รก.ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ขสมก. พร้อมผู้บริหารองค์การร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม!!!

ภาพ-ข่าว เอ-วัชระ

Facebook Comments
%d bloggers like this: