อปพร.เขตบางขุนเทียนเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกร านต์ ประจำปี 2561 


อปพร.เขตบางขุนเทียนเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกร านต์ ประจำปี 2561 


วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น. นาย ประเสริฐ ฉวีอินทร์ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียนเขตบางขุนเทียน เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ประจำปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหารเขต และผู้แทนจากสถานีตำรวจนครบาลแสมดำ /แขวงทางหลวงแสมดำ /ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา /กองพลทหารราบที่9 ร้อย.รส.ร.29 พัน.3/โรงพยาบาลพระราม 2/โรงพยาบาลนครธน  อปพร.เขตบางขุนเทียน ร่วมในพิธีเปิด


เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลสกรานต์ มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนมาจากพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่ การขาดจิตสำนึกในการขับขี่ การเสพสิ่งเสพติดและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึงสภาพรถไม่พร้อมใช้งาน

สำนักงานเขตบางขุนเทียนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดตั้งจุดบริการประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและรับแจ้งเหตุสาธารณภัยต่างๆจากประชาชนหรือหน่วยงานอื่น รวมทั้งเป็นจุดพักรถให้แก่ประชาชนที่เดินทางสัญจรผ่านเส้นทางถนนสายนี้ในช่วง 7 วันอันตราย เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

โดยมีเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการประจำจุดตลอด 24 ชั่วโมงในระยะ 7 วันอันตรายที่ศูนย์ปฏิบัติการ ปั้มปตท.เปิดใหม่ถนนพระราม2 ขาออกแสมดำ
CR ภาพข่าว โอ๋ขุนเทียน 323

Facebook Comments
%d bloggers like this: