เริ่มแล้ว!!!!!เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 พร้อมปล่อยแถวขบวนรถจากส่วนราชการต่างๆ ออกปฏิบัติงาน 

เริ่มแล้ว!!!!!เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 พร้อมปล่อยแถวขบวนรถจากส่วนราชการต่างๆ ออกปฏิบัติงาน 

เมื่อเวลา 22.00 น.วันที่ 10 เมษายน  2561 หน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 พร้อมปล่อยแถวขบวนรถจากส่วนราชการต่างๆ ออกปฏิบัติงาน โดยมี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว และนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,  พลตำรวจตรีธีระพล ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต, นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต, หัวหน้าส่วนราชการ ,ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ตำรวจน้ำ,ตำรวจท่องเที่ยว,หน่วยงานภาครัฐและเอกชน,  เครือข่ายความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิ และอาสาสมัครต่างๆ รวม 33 หน่วยงานเข้าร่วม

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตลดลงอย่างไรก็ตามพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งสามอำเภอยังคงเป็นพื้นที่สีแดงที่มีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงติดอันดับประเทศ

โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีนักท่องเที่ยว เดินมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 จากช่วงปกติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน ดังนั้นการบูรณาการทำงานจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุเกิดประสิทธิภาพ ประกอบกับในช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่มีลมมรสุมมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย  ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะในจุดตรวจหลัก,จุดตรวจรอง และจุดบริการ รวม 20 จุด ทั่วเกาะภูเก็ต มีเครือข่ายตาสับปะรดที่จะช่วยแจ้งข่าวสารการกระทำผิดกฎจราจร, นอกจากนี้จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการจับปรับโดยทันที และจะมีการเก็บข้อมูลของผู้กระทำความผิดหากเป็นนักเรียนนักศึกษาจะต้องแจ้งสถาบันการศึกษาให้ตัดคะแนนความประพฤติหากเป็นข้าราชการจะดำเนินการทางวินัยเพิ่มด้วย 

โอกาสนี้ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำงานเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561

ทุกคนที่ปฏิบัติงานต้องเสียสละเวลาที่จะได้อยู่กับครอบครัวเพื่อมาดูแลพี่น้องประชาชน ให้มีความปลอดภัยและกลับบ้านด้วยความสุข


ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตได้มีโครงการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งโครงการจับผิดและโครงการจับถูก ที่จะกวดขันวินัยจราจรประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะในเส้นทางต่างๆของจังหวัดภูเก็ต  เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยและมีความสุขตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561

ชัยมงคล สุวรรณวงศ์ ผู้สื่อข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์จังหวัดภูเก็ต รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: