แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์(บึงสามพัน)เปิดโครงการ “เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง”

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์(บึงสามพัน)เปิดโครงการ “เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง”

มื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณ ด้านหน้าแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)

เรืออากาศตรี อภิรักษ์ วัชรวิทูร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทำพิธีเปิดจุดบริการเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 ตามโครงการ “เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง” โดยมี ดร.สมบูรณ์  แก้วละมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวที่6(เพชรบูรณ์) เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นางสาวเมตตา สินยะบุตร นายอำเภอบึงสามพัน นายทวีศักดิ์ อินทรานุกูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลซับสมอทอด ผกก สภ.บึงสามพัน เข้าร่วมพิธีเปิด

     การนี้แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จึงได้กำหนดมาตรการแผนงาน และแนวทางปฏิบัติ ในการอำนวยความสะดวก ปลอดภัย และลดอุบัติเหตุทางถนน ให้แก่ประชาชน ซึ้งเน้น 3 มาตรการ คือ ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด เพื่อลดการสูญเสียและทรัพย์สิน นอกจากนี้ทางแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 จึงได้ตั้งจุดบริการอย่างเป็นทางการ เพื่อให้บริการเป็นจุดพักรถของประชาชน บริการกาแฟ น้ำดื่ม ห้องน้ำ ยาสามัญ ข้อมูลการเดินทาง พร้อมเจ้าหน้าที่สำหรับให้บริการและแก้ไขปัญหา บูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ ให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ ให้ถึงจุดหมายและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ โดยมีหัวหน้าราชการ หน่วยงานเข้าร่วมพิธีเปิด โดยพร้อมกัน


รุ่งทิพย์ ขุนบำรุง /มนสิชา  คล้ายแก้ว  ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์

Facebook Comments
%d bloggers like this: