จังหวัดมุกดาหาร เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561


จังหวัดมุกดาหาร เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561

วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณแขวงทางหลวงมุกดาหาร นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 และทำพิธีปล่อยขบวนรถรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ โดยมีหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก แบบบูรณาการเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อในการรณรงค์ว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อให้ทุกภาคส่วนพร้อมปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบการติดต่อสื่อสาร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ยานพาหนะ และกำลังเจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมุ่งรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด และมีน้ำใจแก่ผู้ร่วมใช้เส้นทาง ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนให้ปฏิบัติตามหลัก “4 ห้าม 2 ต้อง” ได้แก่ 4 ห้าม…ห้ามขับรถเร็ว ห้ามดื่มแล้วขับ ห้ามโทรแล้วขับ ง่วงห้ามขับ 2 ต้อง…ต้องสวมหมวกกันน็อก และคาดเข็มนิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง

         สำหรับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งมีทั้งการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด และรวมถึงการใช้บังคับตามมาตรา 44 ของ คสช. ที่บังคับให้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง และการกวดขันอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ และการคุมเข้มผู้ขับขี่ที่ดื่มแล้วขับ รวมถึงการจัดตั้งจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และตรวจจับความเร็ว รวมทั้งการกำชับให้พื้นที่ มีการกำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Zoning)
         โอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสถานที่จัดงานเทศกาลสงกรานต์ให้ดูแลเป็นพิเศษ โดยให้ตั้งด่านตรวจและจุดบริการตามเส้นทางต่างๆ รวมทั้งประสานชุมชนให้ช่วยกันใช้มาตรการทางสังคมในรูปแบบ “การตั้งด่านชุมชน” เพื่อเพิ่มความระมัดระวังและดูแลความปลอดภัยในระดับพื้นที่ โดยขอให้ทุกหน่วยงานรวมทั้งเครือข่ายที่เกี่ยวข้องบูรณาการในการทำงานอย่างเต็มที่ และขอความร่วมมือสื่อต่างๆ ช่วยกันประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนร่วมกัน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันรณรงค์เล่นน้ำสงกรานต์ในปีนี้อย่างสุภาพ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ประหยัด ทุกชีวาปลอดภัย” และถือปฏิบัติตามประเพณีอันดีงามเพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่ชั่วลูกหลานสืบไปLeave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: