ท่าน สก.กิตพล เชิดชูกิจกุล นำคณะ อปพร.เขตประเวศ และ จนท.อีกหลายหน่วยงาน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 8.30 นาที ท่าน สก.กิตพล เชิดชูกิจกุล นำคณะ อปพร.เขตประเวศ และ เจ้าหน้าที่อีกหลายหน่วยงาน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารบ้านแห่งความหวัง และทอดพระเนตรนิทรรศการครบรอบ 36 ปี มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 เวลา14.30 น ณ.อาคารบ้านแห่งความหวัง ซอยอ่อนนุช 88 แยก 10 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

รื่องจริงผ่านเลนส์ 300149
รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: