พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.(ปป) และคณะ เดินทางลงพื้นที่ ตำรวจภูธรภาค 4 จว.ขอนแก่น  เพื่อตรวจความพร้อมมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

วันนี้ (12 เม.ย.61) เวลา 14.30 น. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.(ปป) และคณะ เดินทางลงพื้นที่ ตำรวจภูธรภาค 4 จว.ขอนแก่น  เพื่อตรวจความพร้อมมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ได้เน้นย้ำกำชับให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของศูนย์วิทยุ 191 การยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยแอพลิเคชั่น police I lert u และการบำรุงขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าปฏิบัติงานประจำศูนย์เป็นสำคัญ 

และพร้อมกันนี้ ได้กำชับเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โดยให้ถือปฏิบัติตามแผนและ/หรือมาตรการที่รองรับการปฏิบัติ ตามนโยบายของ ตร. (ตามวิทยุ ตร.ด่วนที่สุด ที่ 0007/74 ลง 10 เม.ย.61) อย่างเคร่งครัด 

การลงพื้นที่บริเวณถนนข้าวเหนียว ใน จว.ขอนแก่น พื้นที่ตำรวจภูธาค 4 ซึ่งจะมีการจัดงานสงกรานต์ ซึ่งจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จะเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก จึงได้กำชับในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่บูรณาการกำลัง ในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 นี้ ได้ปฏิบัติงานอย่างมีวิริยะอุตสาหะ เสียสละทุ่มเท ปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด และให้ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด เพื่อใ้ห้ภารกิจครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: