อาชีวะพร้อมบริการ : ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กอศ. ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา และครู วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ที่ให้บริการตรวจสภาพ และซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ณ หน้าห้างบิ๊กซีซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ ชลบุรี 


อาชีวะพร้อมบริการ : ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กอศ. ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา และครู วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ที่ให้บริการตรวจสภาพ และซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ณ หน้าห้างบิ๊กซีซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ ชลบุรี ภายใต้โครงการ “อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2561” ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 เม.ย. 61 เวลา 08.30 – 00.30 น. บนถนนสายหลัก และถนนสายรองทั่วประเทศ 252 ศูนย์ ค้นหาข้อมูลศูนย์บริการฯ ผ่านแอพพลิเคชัน “อาชีวะอาสา” สามารถดาวน์โหลดใน Play Store และ App Store หรือโทร. 1156 หรือ 08-5906-5499 / 09-8209-7478 

#อาชีวะอาสา #prสอศ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: