ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักศึกษา ณ ศูนย์อาชีวะอาสาวิทยาลัยเทคนิคบางแสนและวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี


ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักศึกษา ณ ศูนย์อาชีวะอาสาวิทยาลัยเทคนิคบางแสนและวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ การซ่อมแซมรถ และรถจักรยานยนต์อย่างใกล้ชิด ซึ่งเลขาธิการกล่าวว่า ต้องการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการซึ่งโครงการอาชีวะอาสาที่จัดขึ้นนี้เพื่อเป็นการฝึกนักเรียนนักศึกษาให้มีประสบการณ์จริงจากการทำงานในสถานการณ์จริง ทำให้เกิดความมั่นใจ ในการแก้ปัญหา นำทักษะฝีมือที่เรียนรู้มาออกช่วยเหลือสังคมและสามารถเชื่อมโยงไปถึงงานที่จะต้องออกไปประกอบอาชีพในอนาคตได้นอกจากนี้ยังทำให้รับรู้ถึงปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นในการใช้ยานพาหนะซึ่งบางครั้งอาจจะมีปัญหาที่นึกไม่ถึงซึ่งก็จะต้องร่วมมือกันหาทางแก้ไขปัญหาโดยมีคุณครูที่สอนคอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ และช่วงที่ผ่านมาได้ให้นักศึกษาตรวจสอบเบรกของรถจักรยานยนต์ที่มาให้บริการ ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยที่เบรกสึก หมด

อายุ จึงให้นักศึกษาเปลี่ยนเบรกให้ใหม่ ทำให้ผู้มาใช้บริการมีความพีงพอใจ และอยากให้นักศึกษาอาชีวะออกมาทำโครงการแบบนี้บ่อย ๆ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้ประชาชน

Facebook Comments
%d bloggers like this: