สุดคึกคัก!!!มหาชนนับหมื่นคน ร่วมงานสงกรานต์โนเเอลภูเก็ต2018


สุดคึกคัก!!!มหาชนนับหมื่นคน ร่วมงานสงกรานต์โนเเอลภูเก็ต2018

วันนี้ 13 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดภูเก็ต นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต นาวาเอก พรพรหม สกุลเต็ม ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 นางธัญลักษณ์ จริยะเลอพงศ์ ประชาคมงดเหล้าจังหวัดภูเก็ต นางพาณี โกยสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต และนายกัณม์ ภูธณลักษณ์ ผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจออนไลน์ และสื่อสารการตลาด บริษัท แอดไวซ์ไอที อินฟินิท จำกัด ทำพิธีเปิดงาน “สงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2561 สงกรานต์บนถนนดีบุก”

กดเพื่อชมคลิปวีดีโอ YouTube

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธีเปิดงาน “สงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2561 สงกรานต์บนถนนดีบุก” กล่าวว่า การจัดงานในปีนี้ เป็นอีกปีหนึ่งที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้ความสนใจในประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีไทยดั้งเดิมที่มีมายาวนาน และเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่ของชาวไทย หลายองค์กรจึงได้ร่วมกันจัดงานขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่ไทย ตอบสนองการท่องเที่ยววิถีไทยของทั้งภาครัฐบาล และองค์กรที่สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ที่สำคัญนอกเหนือจากการให้ความสำคัญ เรื่องการเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณีและการท่องเที่ยววิถีไทยแล้ว ผู้จัดยังเน้นความสำคัญในการสนับสนุนการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจากการเมาสุราในช่วงเทศกาล ตามนโยบายของรัฐบาล ในงานจึงมีมาตรการคุมเข้มในเรื่องการ “ห้ามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และสิ่งเสพติด”


นอกเหนือจากนั้น ยังปฏิบัติตามมาตรการในการเล่นน้ำสงกรานต์ของรัฐบาล เช่น เรื่องการห้ามเล่นแป้ง น้ำแข็ง โฟม น้ำที่มีสี ห้ามใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง อีกด้วย จึงเชื่อว่าการจัดงาน “สงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2561 สงกรานต์บนถนนดีบุก” จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดงานตามประเพณีที่ดี เพื่อให้ทั้งคนภูเก็ตท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว ได้เล่นสงกรานต์กันอย่างสนุก ปลอดภัย เป็นไปตามประเพณีดั้งเดิม และการท่องเที่ยววิถีไทยชัยมงคล สุวรรณวงค์

              ภูเก็ต

Facebook Comments
%d bloggers like this: