ประเพณีสงกรานต์ 2 ประเทศ ไทยกัมพูชา


ประเพณีสงกรานต์ สองประเทศ ไทยกัมพูชา

วันที่ 15 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น. อำเภอน้ำยืน ประเทศไทย จัดประเพณีสงกรานต์ ร่วมกับ อำเภอจอมกระสาน ราชอาณาจักรกัมพูชา รดน้ำขอพร เพื่อความเป็นศิริมงคลกับประชาชนทั้ง2 ประเทศ โดยมี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน พ.อ.สุรชัย มีหอม ผบ.ฉก.ทพ.23  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ประมาณ 1,000 คน และนายวุฒิ ดารา รองนายอำเภอจอมกระสาน พร้อมด้วย ส่วนราชการ ประชาชน กัมพูชา จำนวน 2,000 คน สร้างความรักความสามัคคีมิตรภาพที่ดีต่อกัน ณ บริเวณจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าชายแดนช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี


ภาพ/ข่าว: ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์  อุบลราชธานี รายรางาน


 

Facebook Comments
%d bloggers like this: