ชาวบ้าน ร่วมสรงน้ำพระวัดบ้านแก่งใต้ จ.อุตรดิตถ์  ในวันสงกรานต์วันสุดท้าย เนืองแน่น วัด


ชาวบ้าน ร่วมสรงน้ำพระวัดบ้านแก่งใต้ จ.อุตรดิตถ์  ในวันสงกรานต์วันสุดท้าย เนืองแน่น วัด

บรรยากาศ ที่วัดบ้านแก่งใต้ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ วันนี้ เป็นวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเมื่อช่วงเช้า ได้มีการตักบาตรหน้าพระอุโบสถส์ โดย ทางวัดจะทำทุกๆ3ปี. และมีประชาชน มาทำบุญกันจำนวนมาก  ส่วนกิจกรรมในช่วงบ่าย ได้มีประชาชน มาสรงน้ำพระสงฆ์  กันอย่างเนืองแน่น  และได้ร่วมกิจกรรม อาบน้ำผู้สูงอายุ ซึ่งทางวัดได้จัดเป็นวันสงกรานต์เป็นสุดท้าย โดยทุกปี จะมีการสรงน้ำพระในทุกวันที่16 เมษายน 

ซึ่งวัดบ้านแก่งใต้แห่งนี้ เป็นวัดที่เก่าแก่ มีหลวงพ่อเพชร ประดิษฐานในพระอุโบสถ  ที่บางคนขนานนามว่าพระอกแตก  เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองชาวบ้านแก่ง ไม่สามารถนับอายุได้


 

Facebook Comments
%d bloggers like this: