มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม “ศิริราช เดิน-วิ่ง ผสานชุมชน ครั้งที่ 12” ของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   


มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม “ศิริราช เดิน-วิ่ง ผสานชุมชน ครั้งที่ 12” ของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   


วันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการฯ พร้อมด้วยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิกฯ, คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ, คุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ ผู้ช่วยกรรมการเลขาธิการฯ และคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการฯ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม “ศิริราช เดิน-วิ่ง ผสานชุมชน ครั้งที่ 12” ของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองชั้น 3 อาคาร 1 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ                


                            
CR.ฝ่ายข่าวสื่อสารองค์กร                                      มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

Facebook Comments
%d bloggers like this: