รถไฟยะลา-กรุงเทพฯ ชนวัตถุไม่ทราบชนิด ขณะวิ่งผ่านรอยต่อ อ.เมืองประจวบ กับ อ.กุยบุรี ทำให้รถไฟได้รับความเสียหาย เบรกแตก 3 ตู้


05.00 น. รถไฟยะลา-กรุงเทพฯ ชนวัตถุไม่ทราบชนิด ขณะวิ่งผ่านรอยต่อ อ.เมืองประจวบ กับ อ.กุยบุรี ทำให้รถไฟได้รับความเสียหาย เบรกแตก 3 ตู้ เครื่องปรับอากาศพัง ต้องจอดที่สถานีกุยบุรี และกำลังขนถ่ายผู้โดยสารประมาณ 400 คน ขึ้นรถยนต์

Facebook Comments
%d bloggers like this: