โฆษก ตร. แถลงสรุปข้อมูลสถิติเทศกาลสงกรานต์ 2561 พบการฝ่าฝืนไม่สวมหมวกนิรภัยมากเป็นอันดับ 1 ส่วนเมาแล้วขับเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว 32% 


โฆษก ตร. แถลงสรุปข้อมูลสถิติเทศกาลสงกรานต์ 2561 พบการฝ่าฝืนไม่สวมหมวกนิรภัยมากเป็นอันดับ 1 ส่วนเมาแล้วขับเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว 32% 
วันนี้ เวลา 11.30 น. (วันที่ 17 เมษายน 61) พล.ต.อ.ดร.วิระชัย  ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร./ โฆษก ตร.แถลงสรุปข้อมูลสถิติต่างๆ  ที่น่าสนใจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11 -16 เมษายน 2561 มีอุบัติเหตุสะสม จำนวน 3,001 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 323 ราย บาดเจ็บ 3,140 ราย โดยสถิติการจับกุม  10 ข้อหาหลักทั่วประเทศ พบว่ามีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยมากเป็นอันดับ 1 จำนวน 231,334 ราย ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตุว่ายังคงมีผู้ขับขี่เมาแล้วขับ จำนวน 21,829 ราย เพิ่มขึ้น กว่าปี 2560 จำนวน 5,301 ราย หรือ ร้อยละ 32.0 ซึ่งการเมาแล้วขับนับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด โดยปัญหานี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันวางมาตรการป้องกันในเทศกาลสำคัญต่อไป 

ส่วนผลการจับกุมคดีต่าง ๆ ในเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11- 16 เม.ย.2561 โดยสถิติคดีอาญาทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ กลุ่มที่ 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ กลุ่มที่ 3 ฐานความผิดพิเศษ และกลุ่มที่ 4 ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย  มีจำนวนลดลง

สำหรับโครงการประชารัฐร่วมใจ ดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 หรือ โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมโครงการ                                จำนวน 8,213 หลัง เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีผู้เข้าร่วมโครงการ 5,715 หลัง เพิ่มขึ้น 2,498 หลัง  หรือคิดเป็นร้อยละ 43.71

ทั้งนี้ พล.ต.อ.ดร.วิระชัยฯ กล่าวขอบคุณข้าราชการตำรวจทุกนายที่เสียสละเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ในเทศกาลสงกรานต์ 2561 ตามนโยบายรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ    
Facebook Comments
%d bloggers like this: