ประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์จาก #ปปส เนื่องใน #วันต่อต้านยาเสพติดโลก ครับ

เปิดตัว 5 ศิลปิน 5 สไตล์ เดินหน้ารวมพลังคนไทยร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมใจไทย ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2561

สื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีชื่อเสียง อาทิ นักกีฬา ศิลปิน นักแสดง มีความประพฤติดีและเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่มีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนส่งตัวแทนในสังกัดร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 จำนวน 5 ท่าน ดังนี้- นางสาวณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ (ณิชา) นักแสดงสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3- นางสาวพิมประภา ตั้งประภาพร (พิม) นักแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7- นายเจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ (เจษ) นักแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์ ช่อง ONE- นางสาวพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (เทนนิส) นักกีฬาเทควันโดทีมชาติ- นายทชภณ พลกองเส็ง (พลพล) นักร้องสังกัด จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่#วันต่อต้านยาเสพติดโลก#ต่อต้านยาเสพติด #ThailandAgainstDrugs#26มิถุนายน #ปปส #oncb

โพสต์โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เมื่อ วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2018

Leave a Reply

%d bloggers like this: