เกิบนี้เพื่อน้องปีที่4 โดยมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน

เกิบนี้เพื่อน้องปีที่4


มูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดินได้จัดโครงการ “เกิบนี้เพื่อน้อง”เพื่อมอบรองเท้านักเรียน ทุนการศึกษา อุปกรณ์การกีฬา และเครื่องอุปโภค บริโภค ในถิ่นทุรกันดาร การจัดงานในครั้งนี้เป็นครั้งที่4 ณ. โรงเรียนบ้านพุบอน ต. บ้านไร่ อ. บ้านไร่ จ. อุทัยธานี และโรงเรียนบ้านสะนำ จำนวน2แห่ง


วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 นวันที่ 25สิงหาคม 2561 โดยท่านพันเทพสักดิน ทองแดง ประธานมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่น ได้มอบหมายให้ นางเกษร พูลพงษ์ เลขาธิการ มูลนิธิ น้อมเกล้าเพื่อแผ่นดินได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธิในการมอบ ในครั้งนี้ ตลอดจน เจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานมูลนิธิทุกจังหวัดและจิตอาสาทุกท่าน

โดยการรับมอบในครั้งนี้ ท่านประสงค์ วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะนำ ให้การต้อนรับ ตลอดจน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5 และประธานคณะกรรมการศึกษา คณะครู ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ณ. โรงเรียนบ้านพุบอน ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี

ซึ่งในการมอบในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ช่วยส่งเสริมให้เด็กนักเรียน ประสบความสำเร็จ ในด้านการศึกษา ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สร้างรอยยิ้ม และความสนุกสนาน ให้กับเด็กนักเรียน เป็นอย่างมาก ตลอดจนผู้ให้และผู้รับ

บุญส่ง  บุญแสง รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: