จังหวัดนครพนม เฉลิมฉลองเมืองนครพนม 232 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ อย่างยิ่งใหญ่ตระการตาจังหวัดนครพนม

จัังหวัดนครพนม เฉลิมฉลองเมืองนครพนม 232 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ อย่างยิ่งใหญ่ตระการตาจังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนมเป็นเมืองเก่าแก่เดิมชื่อเมืองศรีโคตรบูรณ์ และเมืองมรุกขนคร ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2329 ในช่วงต้นของราชวงศ์จักรี ยุคสมัยของรัชกาลที่ 1 ได้มีการเปลี่ยนเป็นจังหวัดนครพนมมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 232 ปี และตั้งเปลี่ยนชื่อเป็นจังหวัดนครพนมยังไม่มีการจัดงานเฉลิมฉลองเมืองแต่อย่างใด ดังนั้นในปีนี้จังหวัดนครพนมจึงได้บูรณาการงานทุกภาคส่วนจัดงานเฉลิมฉลองเมืองนครพนม 232 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ขึ้นระหว่างวันที่ 9-17 กันยายน 2561 โดยกิจกรรมสำคัญหลักๆ คือ กิจกรรมเสริมความเป็นสิริมงคล การกราบไหว้บูชาศาลหลักเมือง และศาลเจ้าเมืองเดิมที่มีอยู่แล้ว ซึ่งจะมีขึ้นตลอด 9 วัน ขณะเดียวกันก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเสริมสร้างพระบารมีสิ่งที่เป็นมงคลให้กับจังหวัดนครพนม โดยทุกวัดในจังหวัดนครพนมจะมีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันในเวลา 18.00 น. กิจกรรมต่อมาคือการสื่อให้เห็นถึงความเป็น 232 ปี ที่จะมีขบวนของเจ้าเมืองทั้ง 12 อำเภอ แต่งกายย้อนยุคนำขบวนนางรำ จำนวน 10,232 นางรำ มาประกอบพิธีรำถวายบูชาเพื่อเฉลิมฉลองเมืองนครพนมด้วยท่วงท่าและลีลาที่สวยงามในรูปแบบเดียวกันทั้ง 10,232 นางรำ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในอดีตที่ยังมีชีวิตอยู่ร่วมประกอบพิธี ซึ่งตัวเลข 2 ตัวแรก หมายถึง รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และตัวที่เหลือหมายถึงครบรอบ 232 ปี ที่จังหวัดนครพนมอยู่ภายใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์อย่างมีความสุขเสมอมา โดยกิจกรรมนี้จะมีในวันที่ 11 กันยายนนี้ ซึ่งขบวนนางรำจะเข้ามาจากสี่ทิศทางของตัวเมืองนครพนมก่อนที่จะมารวมกันที่บริเวณแลนด์มาร์คพญาศรีสัตตนาคราชและประกอบพิธี กิจกรรมต่อมาคือการแสดงแสง สี เสียง ที่จะสื่อให้เห็นถึงทุกก้าวย่าง 232 ปีของนครพนม ซึ่งจะมีระหว่างวันที่ 14-16 กันยายนนี้ โดยจะเป็นเรื่องราวตั้งแต่สมัยอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ที่มีการสอดแทรกความตื่นเต้นเกี่ยวกับองค์พระธาตุพนม พระยอดเมืองขวางและการพัฒนาจังหวัดนครพนม นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ การออกร้าน OTOP นวัตวิถี กิจกรรมรำวงย้อนยุค การนั่งรถรางชมเมืองโบราณ ชมนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองนครพนม การปั่นจักรยานเชื่อม 7 พระธาตุประจำวันเกิด พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 232 รูป และกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ จึงขอเชิญทุกคนทุกท่านมาสัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งเมืองนครพนม ที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามริมฝั่งแม่น้ำโขงกับงานเฉลิมฉลองเมืองนครพนม 232 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 9-17 กันยายนนี้ สืบเนื่องจากนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2329 ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนนามเมืองจาก “เมืองมรุกขนคร” เป็น “เมืองนครพนม” ซึ่งในปีพุทธศักราช 2561 จังหวัดนครพนม จะมีอายุครบ 232 ปี จังหวัดนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกับองค์กรทุกภาคส่วน ได้กำหนดจัด #งานเฉลิมฉลอง๒๓๒ปีเมืองนครพนมใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ในปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 9 – 17 กันยายน 2561 (9 วัน 9 คืน) ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช เขตเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และเฉลิมฉลองความมั่นคงสวัสดีของจังหวัดนครพนม สร้างความรัก ความสามัคคี ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งๆ ขึ้น โดยกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการในช่วง ก่อนการจัดงาน 1) การประกวดตราสัญลักษณ์ของงานฯ 2) การเสวนาวิชาการ ชำระประวัติศาสตร์ 3) การจัดทำหนังสือที่ระลึกการจัดงาน “เฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” 4) การประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ 5) การพัฒนาเมืองนครพนม และกิจกรรมที่จะดำเนินการในช่วงการจัดงาน 9 วัน 9 คืน 1) วันเปิดงาน ขบวนแห่ รำบูชาเมือง 2) พิธีบวงสรวงบรรพชนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3) การทำบุญตักบาตร พระภิกษุ-สามเณร ๒๓๒ รูป 4) การจัดนิทรรศการและการแสดงศิลปวัฒนธรรมเมืองนครพนม 5) การแสดง แสง สี เสียง ประวัติความเป็นมาเมืองนครพนม 6) การแสดงของคณะหมอลำเพื่อเฉลิมฉลองงาน 7) กิจกรรมพาข้าวแลง และจัดกิจกรรมร่วมกับภาคเอกชน 8) การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าบริเวณงานและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 9) การจัดกิจกรรมเที่ยวชมเมืองนครพนมผ่านภาพและกาพย์กลอน 10) การจัดทัศนศึกษาชมเมืองเก่า 11) การปั่นจักรยาน (Bike for Nakhonphanom) ในระหว่างการจัดงานนักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมและสัมผัสริ้วขบวนแห่ที่สวยงามตระการตา รำบูชาเมืองที่ยิ่งใหญ่ 10,232 คน ขบวนเจ้าเมืองและวิถีชนเผ่า พิธีบวงสรวงบรรพชนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทุกอำเภอ พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร 232 รูป นอกจากนี้ยังได้ชมการจัดนิทรรศการเที่ยวชมเมืองนครพนมผ่านภาพและกาพย์กลอน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมเมืองนครพนม การแสดง แสง สี เสียง ประวัติความเป็นมาเมืองนครพนม สนุกสนานกับการแสดงของคณะหมอลำเพื่อเฉลิมฉลองงาน รวมถึงกิจกรรมพาข้าวแลง การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัดทัศนศึกษาชมเมืองเก่านครพนม และกิจกรรมปั่นจักรยาน (Bike for Nakhonphanom) จังหวัดนครพนม จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจ ร่วมเที่ยวชม #งานเฉลิมฉลอง๒๓๒ปีเมืองนครพนมใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ในปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 9 – 17 กันยายน 2561 (9 วัน 9 คืน) ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช เทศบาลเมืองนครพนม และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกประวัติศาสตร์ 232 ปี ของเมืองนครพนมในครั้งนี้และเชิญชวนประชาชนชาวนครพนมทุกท่านร่วมแสดงความเป็นเจ้าบ้านที่ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

ขอบคุณข้อมูลข่าวสารแหล่งที่มา สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม

%d bloggers like this: