ปทุมธานี ผู้ว่าฯปทุมธานี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ จำนวน 1 ล้านตัว ที่ ท่าน้ำวัดโพธิ์เลื่อน

ปทุมธานี
ผู้ว่าฯปทุมธานี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ จำนวน 1 ล้านตัว ที่ ท่าน้ำวัดโพธิ์เลื่อน
วันนี้ (13 ก.ย.61) เวลา 09.30 น. ที่ ท่าน้ำวัดโพธิ์เลื่อน ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561 ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน ปลาหางแดง ปลายี่สก จำนวน 1 ล้านตัว ปล่อยลงในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายวินัย เนตรพระฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง นายเฉลียว เทียนวรรณ ประมงจังหวัดปทุมธานี นักเรียนและชาวบ้านบ้านกระแชง เข้าร่วม
โดยวันที่ 21 กันยายน วันสถาปนากรมประมง เป็นช่วงเดือนมีน้ำธรรมชาติเพียงพอเหมาะสมต่อการขยายพันธุ์สัตว์น้ำ อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจให้ประชาชนเกิดความรัก ความหวงแหน และตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ำให้ยั่งยืนอันจะเกิดแหล่งอาหารโปรตีนราคาถูก แก่ประชาชนในชุมชนโดยเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำนอกจากจะร่วมใจกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและขอให้งดจับสัตว์น้ำในวันดังกล่าวอีกด้วย

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Facebook Comments
%d bloggers like this: