นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ “ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน” ลงพื้นตรวจสอบแก้ไข “ปัญหาน้ำท่วมขัง” บริเวณภายในหมู่บ้านคุณาลัยรีสอร์ท ถนนบางขุนเทียน ชายทะเล..

นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ “ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน” ลงพื้นตรวจสอบแก้ไข “ปัญหาน้ำท่วมขัง” บริเวณภายในหมู่บ้านคุณาลัยรีสอร์ท ถนนบางขุนเทียน ชายทะเล..

วันที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ “ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน” พร้อมด้วย นายสุชาติ สุขละมูล “หัวหน้าฝ่ายโยธา” และ เจ้าหน้าที่ระบายน้ำ ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบจุดบริเวณที่น้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้านคุณาลัยรีสอร์ท ถนนบางขุนเทียน ชายทะเล..

ทั้งนี้ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากมีพี่น้องประชาชนใน “หมู่บ้านคุณาลัยรีสอร์ท” ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกๆปี โดยเนื้อที่ “หมู่บ้าน” ดังกล่าวตั้งอยู่ในจุดพื้นที่ต่ำ อีกทั้ง บริเวณนี้ยังมีเเนวพื้นที่ติดแนวคลอง โดยเมื่อเข้าฤดูฝนช่วง เดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน ช่วงน้ำทะเลหนุนสูง “หมู่บ้าน” เเห่งนี้จะได้รับผล

กระทบจากมวลนำ้ที่เอ่อไหลเข้ามาท่วมในหมู่บ้านซึ่งประชาชนที่อยู่บริเวณนี้ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำที่เข้าท่วมเป็นประจำทุกปี โดยเรื่องดังกล่าวหน่วยงาน (สำนักงานเขตบางขุนเทียน) จึงนำกำลังลงพื้นที่ในวันนี้

เบื้องต้นจากการลงพื้นที่วันนี้เพื่อได้รวบรวมข้อมูลรับฟังปัญหาต่างๆของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมต่อไป…
———-
ภาพ/เนื้อข่าว
ธีรพล ปลื้มถนอม “ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ” ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: