นนทบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองจัดโครงการที แคซ (TCAS) เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนที่ไปต่อในระดับอุดมศึกษา

นนทบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองจัดโครงการที แคซ (TCAS) เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนที่ไปต่อในระดับอุดมศึกษา
วันที่ 29 ก.ย.61 ที่หอประชุมสิรินธราลัย โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีได้มีการจัดทำโครงการเริ่มต้น เรียนรู้ ค้นหาตัวเองเข้าสู่ระบบ หรือ ที แคซ (TCAS) ขึ้นโดยมี ผ.อ.โพยม จันทร์น้อย ผ.อ.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานโดยทางโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองฯระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมมือกันจัดโครงการซึ่งมีนักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนในเข้าร่วมรับฟังกันเป็นจำนวนมาก
ในการจัดทำโครงการครั้งนี้ ได้จัดให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วม 1300 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ได้อย่างถูกต้องรวมทั้งนักเรียนยังได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ในการเลือกคณะที่ชอบสาขาที่ถูกใจ ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากรุ่นพี่ในคณะวิชาต่างๆที่ตนเองสนใจโดยผ่านกิจกรรม Work Shop และนำสิ่งที่ได้ค้นหาตัวเองทำการวางแผนเพื่อมุ่งสู่อนาคตต่อไป โดยภายในงานยังมีการออกบูธของสถาบันการศึกษาต่างๆเพื่อมาให้รายละเอียดกับนักเรียนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย

ภาพ/ข่าว ฉัตรมงคล สิงห์โต ผู้สื่อข่าวนนทบุรี

Facebook Comments
%d bloggers like this: