สกลนคร สืบสานประเพณีแข่งขันเรือยาวตำบลเหล่าปอแดง ประจำปี พศ. 2561

วันที่ 5 -7 เดือนตุลาคม 2561 ชาวตำบลเหล่าปอแดง จัดงานสืบสานประเพณีแข่งขันเรือยาวตำบลเหล่าปอแดง ประจำปี พศ. 2561
ณ.สนามแข่งขัน บริเวณหนองน้ำสาธารณประโยชน์เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง บ้านหนองแคน ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จ.สกลนคร
ประธานในพิธี นายชัยมงคล ไชยรบ นายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครกล่าวเปิดงานพร้อมงานนายยกเทศมนตรีเหล่าปอแดงนายอนุพงค์ หอมจันทร์ ในการจัดการแข่งขันเรือยาวของพี่น้องชาวตำบลเหล่าปอแดง เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการแข่งขันเรือยาว ให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รู้จักและ ได้มาท่องเที่ยวดูการแข่งขันงานประเพณีที่ได้จัดต่อเนื่องทุกๆปี ถือเป็นประเพณีอันดีงามของพี่น้องชาวตำบลเหล่าปอแดง ให้รุ่นลูกรุ่นหลานรักษาประเพณีสืบทอดต่อไป

เรียบเรียงโดย แอ๊ด ติดสอย
เรื่องจริงผ่านเลนส์ จังหวัดสกลนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: