มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี จัดแข่งขันคีตะมวยไทย มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมแข่งขัน ถือเป็นศิลปะอีกแขนงที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันตัว ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง

วันที่ 7 ต.ค.61 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี จัดการแข่งขันคีตะมวยไทย โดยมีดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษาและคณะอาจารย์ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม โดยวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศิลปะการต่อสู้มวยไทยมาอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาต่อยอดให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาคนทั้งโลก ว่ามวยไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ที่บรรพบุรุษได้สั่งสมไว้ให้ลูกหลานได้นำไปใช้ประโยชน์ ต่อยอดจนมาถึงการจัดทำหลักสูตรทางวิชาการจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยการแข่งขันคีตะมวยไทยในวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้ประชาชนได้รู้จักศิลปะการต่อสู้ที่มีความสวยงาม และหนักแน่น หรือที่เรียกกันว่า “คีตะมวยไทย” และยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันตัว การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง

ทั้งนี้การแข่งขันคีตะมวยไทยในวันนี้ มีโรงเรียนต่างๆ รวม 5 โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน “คีตะมวยไทย” ได้แก่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โรงเรียนบางแพปฐมวิทยา โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ และโรงเรียนวัดราชาธิวาส โดยจัดให้มรการแข่งขัน คีตะมวยไทยในท่วงท่าลีลาประกอบเพลง โดยมีคณะกรรมการที่เชี่ยวชาญเป็นผู้ตัดสิน แต่ละทีมก็จะมาในชุดเครื่องแต่งกาย เสื้อกล้าม กางเกงดูทะมัดทะแมงครบชุด ร่ายรำไปในท่าทางที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ตามหลักการเรียนการสอน เช่น ตีหมัดเท้า เข่า ศอก เตะ ถีบ มีลีลาแต่ละทีมแตกต่างกันไป แล้วแต่การฝึกสอนกันมา ซึ่งแต่ละทีมทางคณะกรรมการได้ชื่นชมการฝึกซ้อมมาดี บางทีมได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ด้วยใจที่มาเกินร้อย และสำเร็จด้วยความภาคภูมิใจ ที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดศิลปะแม่ไม้มวยไทยออกมาได้อย่างสวยงามผ่านจังหวะลีลาที่จะต้องสัมพันธ์กัน บ่งบอกถึงความหนักแน่นมีความถูกต้อง จึงจะได้คะแนนจากคณะกรรมการตัดสิน

สำหรับผลการแข่งขันซึ่งคณะกรรมการได้ประกาศผลการตัดสินให้ โรงเรียนบางแพปฐมวิทยา ในชุดเสื้อขาว กางเกงน้ำเงิน เป็นทีมชนะเลิศได้รับโล่พร้อมรางวัลเงินสดจำนวน 3,000 บาท ส่วนรางวัลรองชนะเลิศได้แก่โรงเรียนราชโบริการนุเคราะห์ ได้รับโล่ พร้อมรางวัลเงินสดจำนวน 2,000 บาท ไปครอง

//////////////////////

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: