จังหวัดราชบุรีเร่งหาแนวทางส่งเสริมการบริหารจัดการสับปะรดกระตุ้นเศรษฐกิจหลังประสบปัญหาราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่อง

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เร่งหาแนวทางในการส่งเสริมการจำหน่ายสับปะรด เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านการตลาด ช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค.61 และในระยะยาว โดยขณะนี้พื้นที่ปลูกสับปะรดในราชบุรีลดลง 30 เปอร์เซ็นต์ จากปีที่ผ่านมา เกษตรกรปล่อยทิ้งเนื่องจากราคาไม่จุงใจหลังช่วงเดือน ก.ค.- ก.ย.ผลผลิตมีน้อยโรงงานไม่สามารถเปิดทำการได้เริ่มเปิดในเดือนตุลาคมนี้ ชึ่งในเดือนตุลาคมมีผลผลิต 10,400ตัน เดือนพฤศจิกายนมีผลผลิต 15,600 ตัน และเดือนธันวาคมมีผลผลิต 15,600 ตัน ชึ่งกำลังการผลิตของโรงงานสามาผลิตได้ วันละ 650 ตัน/วัน ในช่วงดังกล่าวผลผลิตที่ออกสู่ตลาดไม่มีปัญหา

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีพิจารณาเรื่องการส่งเสริมการปลูกสับปะรดพันธ์ MD2 เน้นเกษตรอินทรีย์ และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผลิตสับปะรด GAP และ GI ให้มากขึ้น /ให้สำนักงานพานิชย์จังหวัดราชบุรีประสานโรงแรมและร้านอาหารในจังหวัดราชบุรีใช้สับปะรดเป็นอาหารว่างแทนขนมประเภทอื่น /สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรีประสานชุมชนสหกรณ์ที่อยู่ต่างจังหวัดนำสับปะรดแลกเปลี่ยนสินค้าและนำไปจำหน่าย /สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีจัดสถานที่ขายผลิตภัณฑ์และสอนค้าให้กับเกษตรกร เช่น ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นต้น และให้นายอำเภอรวมถึงเกษตรอำเภอพัฒนาด้านรูปแบบด้านบรรจุภัณฑ์ในดึงดูดและน่าสนใจมากขึ้นและติดตามสถาณการณ์ต่างๆที่มีผลกระทบเกี่ยวกับสับปะรดอย่างใกล้ชิดเพื่อการป้องกันและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: