ราชบุรี – สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีจัดจำหน่ายไข่ไก่ในราคาต่ำกว่าท้องตลาด

วันที่ 8 ต.ค.61นางชญาภรณ์ ภู่เพชร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีกำหนด จัดจำหน่ายไข่ไก่ในราคาต่ำกว่าท้องตลาด ณ บริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00-18.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ผู้เลี้ยงไก่ไข่ที่ประสบปัญหาไข่ไก่ล้นตลาดและราคาตกต่ำ โดยจำหน่าย ไข่ไก่ เบอร์ 2 ราคาแผงละ 70 บาท จากราคาปกติแผงละ 85 บาท ไข่ไก่ เบอร์ 3 ราคาแผงละ 60 บาท ราคาปกติแผงละ 75 บาท ไข่ไก่เบอร์ 4 ราคาแผงละ 55 บาท จากราคาปกติแผงละ 70 บาท นอกจากนี้ ยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพมาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาด เช่น น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ซอสปรุงรส ซีอิ้ว ยาสีฟัน ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน เป็นต้น

ทั้งนี้สืบเนื่องจากปัจจุบันราคาขายไข่ไก่หน้าฟาร์มเฉลี่ยอยู่ที่ฟองละ 2.10-2.20 บาท ขณะที่ข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ระบุต้นทุนการผลิตฟองละ 2.80–2.90 บาท เกษตรกรผู้เลี้ยงต้องแบกภาระขาดทุนสะสมมาโดยตลอด ขณะที่ปริมาณการผลิตต่อวันอยู่ที่ 40 ล้านฟอง หรือ 14,600 ล้านฟองต่อปี แต่การบริโภครวมทั้งปีอยู่ที่ 10,000 ล้านฟอง และการบริโภคของคนไทยยังทรงตัวที่ 240 ฟองต่อคนต่อปี ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐต้องการผลักดันเกิน 300 ฟองต่อคนต่อปี

ด้วยเหตุนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี จึงได้จัดจำหน่ายไข่ไก่ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ผู้เลี้ยงไก่ไข่ที่ประสบปัญหาไข่ไก่ล้นตลาดและราคาตกต่ำ และเพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อยู่ได้ และสร้างความยั่งยืนแก่อุตสาหกรรมการผลิตไข่ไก่ของไทย

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: