เชียงใหม่ พารามอเตอร์เกิดขัดข้องทางเทคนิคและร่วงลงสู่พื้นดิน

เมื่อเวลาประมาณ 07.20น.8/10/61 รับแจ้งจากทางศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์เชียงใหม่(สายด่วน 1 6 6 9 ) ให้กู้ชีพขี้เหล็ก(ทต.ขี้เหล็ก) ออกตรวจสอบอุบัติเหตุ พารามอเตอร์เกิดขัดข้องทางเทคนิคและร่วงลงสู่พื้นดิน
ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดที่ สนามฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก พื้นที่ต.ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่
จากการประสานทางหมายเลขโทรศัพท์ผู้แจ้งเหตุ
เบืองต้น มีผู้บาดเจ็บเป็นผู้ชายสองราย
ทางศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์เชียงใหม่(สายด่วน 1 6 6 9 ) จัดรถกู้ชีพพร้อมเจ้าหน้าที่(ทต.ขี้เหล็ก)และรถกู้ชีพพร้อมเจ้าหน้าที่(อบต.สะลวง)
ออกรับผู้บาดเจ็บสองสาย เพื่อนำส่งรพ.นครพิงค์ แม่ริม เชียงใหม่ ต่อไปครับ

เครดิต กู้ชีพขี้เหล็ก กู้ชีพสะลวง อาสาต้นขี้เหล็ก

Facebook Comments
%d bloggers like this: