เมืองสะอาด อากาศดีๆที่บึงกาฬ

บึงกาฬ
“เมืองสะอาด อากาศดีๆที่บึงกาฬ”

วันศุกร์ที่5-วันอาทิตย์ที่7ต.ค.61 หน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ อ.เมืองบึงกาฬ, อ.เซกา, อ.พรเจริญ, อ.บุ่งคล้า โดยนอภ.เมืองบึงกาฬ, นอภ.เซกา,นอภ.พรเจริญ, นอภ.บุ่งคล้า, นทต.ดอนหญ้านาง, นทต.ศรีพนา,นอบต.น้ำจั้น, นอบต.ท่าสะอาด, นอบต.โคกกว้าง, นอบต.บึงกาฬ นำข้าราชการ พลเรือน กำนันผญบ. จนท.ท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา และเยาวชน ร่วมกันทำความสะอาดบ้านเมือง ตามมาตรการ Big Cleaning Year ที่ผู้ว่าฯบึงกาฬ ได้กำหนดให้ทุกหน่วย ทุกพื้นที่ ทั้งจังหวัด ต้องขยายผลให้เกิดความต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ รมว.มท.

โดยได้ทำความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง เก็บขยะ กวาดให้ปลอดฝุ่น ฉีดล้างถนน และได้ขยายผลไปสู่เยาวชน และภาคประชาชนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักบ้านเมืองให้เกิดขึ้นในพลเมืองทุกกลุ่ม

 

Facebook Comments
%d bloggers like this: