ราชบุรี  – กช.ราชบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ราชบุรี – กช.ราชบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

กรมการทหารช่าง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันนี้ 10 ต.ค.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า.. ที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง และพันเอกหญิง เกยูร ปัญญะบูรณ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง พร้อมคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิตของกำลังพล โดยกรมการทหารช่าง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยทางภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ได้จัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการรับบริจาคโลหิตของข้าราชการ นายทหาร นายสิบ นักเรียนนายสิบ และครอบครัว กรมการทหารช่าง โดยโอกาสนี้เจ้ากรมการทหารช่าง และประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง พร้อมคณะได้ร่วมกันมอบโลหิตที่ได้รับบริจาคจากกำลังพลและครอบครัว จำนวน 61,000ซีซี ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีกำลังพลของกรมการทหารช่าง และครอบครัวร่วมบริจาค จำนวน 150 ราย

ทั้งนี้ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า สภากาชาดไทยกำลังขาดแคลนโลหิตเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดจากอุบัติเหตุต่าง ๆ และอื่น ๆ เพิ่มขึ้น จึงทำให้ปริมาณโลหิตที่มีอยู่ขาดแคลน และไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทางกรมการทหารช่าง จึงได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้นเป็นประจำทุกปีๆ ปีละ 4 ครั้ง มาอย่างต่อเนื่อง

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

%d bloggers like this: