ราชบุรี – พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระเทพญาณมงคล“หลวงป๋า”

ราชบุรี – พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระเทพญาณมงคล“หลวงป๋า”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ซึ่งมรณภาพ ด้วยอาการหัวใจล้มเหลว ระหว่างเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลดำเนินสะดวก เมื่อวันที่ 7 ต.ค ที่ผ่านมา

โดยเมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 10 ต.ค.61) ที่ศาลาสมเด็จพระพุทธาจารย์ ชั้น 2 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี อัญเชิญน้ำหลวงพระราชทานสรงศพ พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ซึ่งมรณภาพ ด้วยอาการหัวใจล้มเหลว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 16.50 น. ระหว่างเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

ในการนี้ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ หม่อมราชวงศ์ สมลาภ กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์สรงน้ำสรงศพ และเชิญพวงมาลาของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา วางที่หน้าหีบศพ

สำหรับพระเทพญาณมงคล วิ. (เสริมชัย ชยมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม หรือ ที่บรรดาศิษยานุศิษย์จะเรียกท่านว่า “หลวงป๋า” มีนามเดิมว่า เสริมชัย พลพัฒนาฤทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2472 ณ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นบุตรคนที่ 4 ของคุณพ่อทองดี และคุณแม่บุญนาค พลพัฒนาฤทธิ์ มีพี่น้องร่วมมารดาบิดา 6 คน และอุปสมบท เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2529 ณ พัทธสีมา วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ โดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา กรุงเทพฯเป็นพระอุปัชฌาย์ จากนั้นได้ศึกษาภาคปริยัติจากสำนักเรียนวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ จนสำเร็จเปรียญธรรม 3 ประโยค และนักธรรมเอก เป็นพระมหาเปรียญได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ศิษยานุศิษย์จากทั่วสารทิศเลื่อมใสศรัทธาและขนานนามเรียกท่านว่า “หลวงป๋า”

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Facebook Comments
%d bloggers like this: