ราชบุรี  – เริมแล้ว!! การแข่งขันยกน้ำหนัก EGAT ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 2

ราชบุรี – เริมแล้ว!! การแข่งขันยกน้ำหนัก EGAT ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 2

เริ่มแล้ว… การจัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2 ซึ่งจังหวัดราชบุรีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน โดยมีนักกีฬาเยาวชนอายุระหว่าง 15-20 ปี เข้าร่วมจาก 8 ประเทศ รวม 37 ทีม 261 คน แบ่งเป็น ชาย 8 รุ่น หญิง 8 รุ่น ชิงชนะเลิศ 48 เหรียญทอง 48 เหรียญเงินและ 48 เหรียญทองแดง รวม 144 เหรียญ

https://drive.google.com/file/d/1DTmNLg7p3-8IOmyP1qzCLb5Xk4XeuhTd/view?usp=sharing

วันที่ 10 ต.ค.61) ที่โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี (โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง) อ.เมือง จ.ราชบุรี นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ 2 ซึ่งจังหวัดราชบุรีร่วมกับสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-15 ตุลาคม 2561 ที่โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี โดยมีพลโท พิบูลย์ วิเชียรวรรณ อุปนายกและประธานฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติเข้าร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

ทั้งนี้ในพิธีเปิดการแข่งขันEGAT ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2 ได้มีการจัดริ้วขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทาน จากศาลากลางจังหวัดราชบุรี ไปยังโรงยิมเซี่ยมจังหวัดราชบุรี(โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง) จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้มอบโร่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สนับสนุนในการจัดการแข่งขันฯ จำนวน 12 ราย และได้กล่าวเปิดการแข่งขันฯ อย่างเป็นทางการ

สำหรับการจัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2 โดยจังหวัดราชบุรีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันฯ มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากสโมสรสมาชิกของสมาคม จำนวน 31 ทีม และสโมสรจากต่างประเทศในเอเชีย จำนวน 6 ทีม ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, มองโกเลีย, สหภาพเมียนมาร์, สาธารณรัฐอิโดเนีเซีย, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, สาธารณรัฐสิงคโปร์ รวมนักกีฬาชาย 138 หญิง 123 รวม 261 คน ซึ่งตลอดการแข่งขันเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ฟรี

ส่วนการแข่งขันจะแบ่งเป็นวันละ 5 รอบ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป แบ่งเป็นการแข่งขันประเภท ชาย 8 รุ่น หญิง 8 รุ่น ชิงชนะเลิศ 48 เหรียญทอง 48 เหรียญเงิน และ 48 เหรียญทองแดง รวม 144 เหรียญ โดยสโมสรที่ได้คะแนนรวมทีมชาย และหญิงสูงสุด จะได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับถ้วยพระราชทาน และชุดอุปกรณ์ยกน้ำหนัก มูลค่า 180,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับชุดอุปกรณ์ยกน้ำหนัก มูลค่า 90,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จะได้รับชุดอุปกรณ์ยกน้ำหนัก มูลค่า 56,000 บาท

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Facebook Comments
%d bloggers like this: