สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 445 ชุด แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 445 ชุด แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของและยาพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานและยาพระราชทา จำนวน 445 ชุด แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 จุด โดยจุดแรก เวลา 09.00 น. มอบสิ่งของพระราชทานและยาพระราชทาน ณ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จำนวน 105 ชุด จากนั้นเวลา 10.30 น. มอบสิ่งของพระราชทาน ณ โรงเรียนบ้านเขาสามยอด ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จำนวน 85 ชุด และเวลา 12.00 น. มอบสิ่งของพระราชทาน ณ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 255 ชุด

ทั้งนี้ จากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา มีพื้นที่ประสบภัย จำนวน 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอพระแสง เคียนซา คีรีรัฐนิคม และอำเภอพนม รวมทั้งสิ้น 8 ตำบล 52 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 640 ครัวเรือน 1,985 คน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ในท้องที่ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง โดยทางจังหวัดฯ ได้สั่งการให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการสำรวจความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด.

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี / รายงาน
# สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: