สระบุรี-เปิดศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขต1 พรรคพลเมืองไทย

นายสุชาติ บันดาศักดิ์ อดีตสส. รองหัวหน้าพรรคพลังพลเมืองไทยเป็นประธาน เปิดศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขต1 ณ อ่คารเลขที่89/10 หมู่ที่8 ตำบลหน้าพระลานอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์มีพระสงฆ์9รูปมี ดร. วีรพงศ์ เดชบุญ อดีตศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆารวาส มีผู้สนับสนุนเข้าร่วมงานกว่า80 คน
พรรคพลังพลเมืองไทยได้จดทะเบียนพรรคการเมืองอันดับที่11และได้รับการรับรองจดทะเบียนพรรคการเมืองลำดับที่4ของประเทศมี นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ อดีต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหัวพรรคพลังพลเมืองไทย
นายสุชาติ บันดาศักดิ์ รองหัวหน้าพรรคพลังพลเมืองไทย
รศ.ดร. เอกพร ริกความสุข เลขาธิการพรค อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการแรงงาน
ศ.ดร. ฐากร บุญญขันธ์ เลขานุการคณะอนุกรรมมาธิการเศรษฐกิจการเงินและการคลัง สภาปฏิรูปแห่งชาติ

นวันนี้ทางพรรคพลังพลเมืองไทยได้เปิดศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขต1ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีพร้อมเปิดตัวผู้สมัครสมาชิกพรคและพร้อมลงสมัครเป็นสส.ทั้งหมด3เขตได้เขต1 นางสาวพิมพ์สุชาอาริยะไกรภัค นักธุรกิจโรงเรียนสอนมวยไทย และส่งเสริมมวยไทยไฟร์ด้านเสริมมวยไทยและสตาร์ฟิตเนสมวยไทยcroยิมพระพุทธบาท
เขต2 นางสาวนิชาพวัฒน์ บุญสุภา นักธุรกิจหินอ่อนบุญสุภาเป็นหลานสาว นายเงิน บุญสุภาอดีตสส.จังหวัดสระบุรี/
เขต3 นายเอกชัย ชื่นนิยม รองนายกเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ
ซึ่งเป็นการเปิดตัวผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรในพื้นที่จังหวัดสระบุรีอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ด้วย

สมยศ พิมมะศร 0819940177

Facebook Comments
%d bloggers like this: