เจ้าหน้าที่ กก.1 บก.สส.สตม. ได้ออกตรวจสอบและดำเนินการติดตามจับกุม บุคคลต่างด้าวผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง

วันนี้ (11 ต.ค. 2561) เวลาประมาณ 06.00 น.
เจ้าหน้าที่ กก.1 บก.สส.สตม. ได้ออกตรวจสอบและดำเนินการติดตามจับกุม บุคคลต่างด้าวผู้กระทำความผิดตาม
– พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
– พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑
– พ.ร.ก.การบริหารการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บริเวณศูนย์การค้าพาหุรัด
ผลการดำเนินการ
จับกุมบุคคลต่างด้าวจำนวน 40 ราย
– บุคคลต่างด้าวอยู่โดยการอนุญาตสิ้นสุด 24 ราย
– บุคคลต่างด้าวอยู่โดยไม่รับอนุญาต 11 ราย
– กรณีหากมีวีซ่าแต่ตรวจสอบพบว่าไม่ประกอบอาชีพจะดำเนินการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและผลักดันออกนอกประเทศต่อไปขอบคุณข้อมูลข่าว
พ.ต.ต.หญิงพัชรี ศรีเผือก
สว.ฝอ.5 บก.อก.สตม.
ทีมข่าวเรื่องจริงผานเลนส์รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: