เดอะโอ๋ !!! ตั้งทีมเฉพาะกิจปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ภ.1

เดอะโอ๋ !!! ตั้งทีมเฉพาะกิจปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ภ.1 (ศปฉช.ภ.1)

วันที่ 10 ต.ค.61 ที่ห้องประชุมเอราวัณ บช.ภ.1 พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
รอง ผบช.ภ.1 / รอง ผอ.ศปฉช.ภ.1 เป็นประธานการประชุมการกำชับการปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ภ.1 (ศปฉช.ภ.1)โดยมี พล.ต.ต.สุภธีร์ บุญครอง ผบก.สส.ภ.1 พ.ต.อ.ศิลปคมณ์ เอี่ยมวงศ์ รรท.ผบก.อก.ภ.1 พร้อมด้วย รอง ผบก.สส.ฯ,รอง ผบก.อก.ฯ,รอง ผบก.ภ.จว.ฯที่รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ภ.1,ผกก.ฝอ.3ฯ,ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ,ผกก.สส.1-3 ภ.1,ผกก.สส.ภ.จว.ฯในสังกัด ภ.1,และเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมตามคำสั่งภ.1 ที่ 298/2561 ลงวันที่ 1 ต.ค.61 เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รอง ผบช.ภ.1
โดยได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ภ.1 (ศปฉช.ภ.1)

พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าวในที่ประชุมในเรื่องการรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลการรับแจ้งจากกระทรวงการคลังและการรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลเรื่องร้องเรียนจาก ศปฉช.ตร.พร้อมข้อมูลผลการปฏิบัติห้วงตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย.61-ปัจจุบันและข้อมูลผลการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน กรณีมีการตรวจยึด/จับกุมโฉนดที่ดินหรือทรัพย์สิน ที่จะคืนให้แก่ประชาชนของแต่ละ ภ.จว.ฯและสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอื่นๆ

Facebook Comments
%d bloggers like this: