ชลบุรีสุดแกร่งถล่มจามจุรี_พัทยา 9-0

ชลบุรีสุดแกร่งถล่ม
จามจุรี_พัทยา 9-0

การแข่งขัน พีทีที.ฟลอร์บอล ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี มีผลการแข่งขันดังนี้
รุ่นชายอายุ 18 ปี โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา แพ้ จังหวัดน่าน 0-3, โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน ชนะ โรงเรียนจิตรลดา 7-2, โรงเรียนรัตนโกสินทร์โสโภชน์ แพ้ โรงเรียนกิตติคุณ 4-5, โรงเรียนสังขะ แพ้ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 1-11
รุ่นหญิงอายุ 18 ปี โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา แพ้ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 2-8, โรงเรียนสังขะ แพ้ โรงเรียนกีฬาชลบุรี 1-9
รุ่นประชาชนชาย ม.เกษตรศาสตร์ แพ้ สพล.กรุงเทพ 3-4, ทีมจามจุรี-พัทยา แพ้ ทีมจังหวัดชลบุรี 0-9

Facebook Comments
%d bloggers like this: