ตร.ภาชีดูแลพระพุทธศาสนาร่วมประชุมคณะสงฆ์ พร้อมถวายน้ำปานะคณะพระสังฆาธิการที่เข้าประชุม

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ตร.ภาชีดูแลพระพุทธศาสนาร่วมประชุมคณะสงฆ์ พร้อมถวายน้ำปานะคณะพระสังฆาธิการที่เข้าประชุม

คณะตำรวจสถานีตำรวจภูธรภาชี นำโดย พ.ต.อ. ธีรวุฒิ แสงมณี ผกก.สภ.ภาชีฯนำข้าราชการตำรวจ ถวายน้ำปานะงานประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส รักษาการแทนเจ้าอาวาส เลขานุการเจ้าคณะตำบล ในเขตปกครองอำเภอภาชี ณ วัดทุ่งชาน ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน โดยใช้หลักธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา และเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม และประเพณีอันดีงามของไทย

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่12 ต.ค.61 ที่วัดทุ่งชาน ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ.ธีรวุฒิ แสงมณี ผกก.สภ.ภาชี ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อม พ.ต.ท.โกศล ภาคาหาญ รอง ผกก.สอบสวน ฯ พ.ต.ท.เสริมสุข เพ็งสุก รอง ผกก. ป้องกันปราบปราม พ.ต.ท.โสฬส บุญเหลือ สว.อก ร.ต.อ.นันทวุธ บุญเหลือ สวป.ฯ ได้นำน้ำปานะ จตุปัจจัยถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่ประชุม และพระครูพระครูประทีปปัญญาวิสิทธิ์ เจ้าคณะตำบลหนองน้ำใส เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ ในการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอภาชี โดยมีพระภิกษุสงฆ์ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้รวม50รูป

ในการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฎิบัติงานสายตรวจ สภ.ภาชี ทำงานร่วมกับ คณะสงฆ์ตามวัดในเขตอำเภอภาชี ได้รับทราบนโยบาย และแนวทางในการบริหารงานของคณะสงฆ์ในเขตปกครอง สร้างความสมัครสมานสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันของคณะสงฆ์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เพื่อนำองค์ความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนางานและปรับปรุงคณะสงฆ์และตำรวจให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง และทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น

สมยศ พิมมะศร 0819940177

Facebook Comments
%d bloggers like this: