มุกดาหาร ทสจ.มุกดาหาร ลงพื้นที่ติดป้ายทวงคืนผืนป่าจากนายทุนกว่า 3 พันไร่

มุกดาหาร ทสจ.มุกดาหาร ลงพื้นที่ติดป้ายทวงคืนผืนป่าจากนายทุนกว่า 3 พันไร่
เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 61 นายสุรเดช อัคราช ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร พันเอก พรเทพ ชิ้นสุวรรณ รอง ผอ. รมน. มุกดาหาร นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเมืองมุกดาหาร และนายฐิติกร เงาะปก ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร ได้ร่วมประชุมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลคำอาฮวน และตำบลดงเย็น ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร เพื่อชี้แจงแนวทางการทวงคืนผืนป่าของทางราชการในพื้นที่ของนายทุนตามคำสั่ง คสช. ที่ 64,66 / 2557 เพื่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้านได้เข้าใจและนำข้อมูลไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจ และประสานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อไป
หลังการประชุมได้ร่วมกันออกติดป้ายประกาศการจะเข้าตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่แปลงที่ 2 ป่าดงบังอี่แปลงที่ 3 และพื้นที่สาธารณประโยชน์ของทางราชการ ที่ถูกนายทุนบุกรุก จำนวน 7 แปลง จากทั้งสิ้น 12 แปลง เนื้อที่ประมาณ 3,000 กว่าไร่ สำหรับการทวงคืนผืนป่าในครั้งนี้ ได้ถูกนายทุนขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลา ทั้งการข่มขู่ว่าจะนำประชาชน จำนวนกว่า 3,000 คน มากดดันเจ้าหน้าที่และให้ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่มาขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้ลดละการปฏิบัติงานยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อนำผืนป่ากลับมาเป็นสมบัติของพี่น้องประชาชนต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Facebook Comments
%d bloggers like this: